Location Map
Shops from Geekievend
1 2 3 4 5 6
54 days ago - Prontera 116, 111 - bmx3
x1Battle Manual X318,000,000z
x1098Takoyaki95,000z
x1Marduk Card90,000,000z
Link to this shop.

245 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x847Acid Bottle8,000z
x326Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

245 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x959Acid Bottle8,000z
x326Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

245 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]20,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x2101Acid Bottle8,000z
x718Bottle Grenade30,000z
x930Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

307 days ago - Prontera 136, 120 - relieve me daddy
x2Steel Chonchon Card30,000z
x2Skeggiold Card510,000z
x2Rocker Card50,000z
x2Martin Card400,000z
x2Obsidian Card950,000z
x3Baby Desertwolf Card60,000z
x2Picky Card100,000z
x2Hornet Card180,000z
x2Grove Card300,000z
x2Fabre Card450,000z
x2Chonchon Card50,000z
x2Ancient Mummy Card1,000,000z
Link to this shop.

307 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
Link to this shop.

307 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
Link to this shop.

308 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Lucius's Fierce Armor of Volcano2,200,000z
Link to this shop.

308 days ago - Prontera 130, 111 - git gud
308 days ago - Prontera 130, 111 - git gud
308 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
308 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
309 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
319 days ago - Prontera 137, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x524Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle8,000z
Link to this shop.

322 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
Link to this shop.

323 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

323 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

323 days ago - Prontera 133, 116 - clips 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

327 days ago - Prontera 156, 99 - glistening coats and clips
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x624Glistening Coat40,000z
Link to this shop.

327 days ago - Prontera 156, 99 - glistening coats and clips
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z0z
x1Clip [1]280,000z
x624Glistening Coat40,000z
Link to this shop.

335 days ago - Prontera 126, 116 - gcoats, clips, 'n cards
x2Picky Egg Card99,000z
x2Skeggiold Card700,000z
x2Obsidian Card1,400,000z
x3Thief Bug Card50,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Clip [1]250,000z0z
x10Alcohol12,000z
x664Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

342 days ago - Prontera 131, 117 - Get your acid here
x1Caterpillar Card600,000z
x2Obsidian Card600,000z
x1Nab's Cloth [1]130,000z0z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x714Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

342 days ago - Prontera 133, 117 - nab atk8%
x1Caterpillar Card600,000z
x2Obsidian Card900,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Nab's Cloth [1]140,000,000z
x714Glistening Coat42,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

345 days ago - Prontera 144, 118 - Geekie Inc
x2Obsidian Card800,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Nab's Cloth [1]150,000,000z
x1034Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle9,900z
Link to this shop.

345 days ago - Prontera 145, 120 - nab cloth atk8%
x2Obsidian Card800,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Nab's Cloth [1]150,000,000z
x1034Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

1 2 3 4 5 6
Recent SearchesView More »
18 minutes ago
36 minutes ago hodremlin card
36 minutes ago hodremlin card
45 minutes ago ygg
48 minutes ago lemon
48 minutes ago grape juice
48 minutes ago strawberry
48 minutes ago honey
56 minutes ago hodremlin card
56 minutes ago kaho card
9 days agoAlf: Tao Gunka 
9 days agoAlf: Price? Tao 
8 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
8 days agoKurtis: wts holy stick 300k
7 days agoAraceli: wew
7 days agoErick: 2
7 days agoLea: crimson
Post