Location Map
Shops from Geekievend
1 2 3 4 5 6
144 days ago - Prontera 116, 111 - bmx3
x1Battle Manual X318,000,000z
x1098Takoyaki95,000z
x1Marduk Card90,000,000z
Link to this shop.

335 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x847Acid Bottle8,000z
x326Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

335 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x959Acid Bottle8,000z
x326Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

335 days ago - Prontera 145, 115 - Geekiebrew's Genetic Goods
x1Clip [1]20,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x3Stone of Sage800,000z
x2101Acid Bottle8,000z
x718Bottle Grenade30,000z
x930Glistening Coat37,000z
Link to this shop.

397 days ago - Prontera 136, 120 - relieve me daddy
x2Steel Chonchon Card30,000z
x2Skeggiold Card510,000z
x2Rocker Card50,000z
x2Martin Card400,000z
x2Obsidian Card950,000z
x3Baby Desertwolf Card60,000z
x2Picky Card100,000z
x2Hornet Card180,000z
x2Grove Card300,000z
x2Fabre Card450,000z
x2Chonchon Card50,000z
x2Ancient Mummy Card1,000,000z
Link to this shop.

397 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
Link to this shop.

397 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z0z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
Link to this shop.

398 days ago - Prontera 136, 118 - clips for all
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Lucius's Fierce Armor of Volcano2,200,000z
Link to this shop.

398 days ago - Prontera 130, 111 - git gud
398 days ago - Prontera 130, 111 - git gud
398 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
398 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
399 days ago - Prontera 135, 119 - trash cards and you
410 days ago - Prontera 137, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x1Clip [1]200,000z
x524Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle8,000z
Link to this shop.

413 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
Link to this shop.

413 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

413 days ago - Prontera 133, 116 - gcoats 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

413 days ago - Prontera 133, 116 - clips 'n shiz
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x624Glistening Coat40,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

417 days ago - Prontera 156, 99 - glistening coats and clips
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x624Glistening Coat40,000z
Link to this shop.

417 days ago - Prontera 156, 99 - glistening coats and clips
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z
x1Clip [1]280,000z0z
x1Clip [1]280,000z
x624Glistening Coat40,000z
Link to this shop.

425 days ago - Prontera 126, 116 - gcoats, clips, 'n cards
x2Picky Egg Card99,000z
x2Skeggiold Card700,000z
x2Obsidian Card1,400,000z
x3Thief Bug Card50,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Clip [1]250,000z0z
x10Alcohol12,000z
x664Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

432 days ago - Prontera 131, 117 - Get your acid here
x1Caterpillar Card600,000z
x2Obsidian Card600,000z
x1Nab's Cloth [1]130,000z0z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x714Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

432 days ago - Prontera 133, 117 - nab atk8%
x1Caterpillar Card600,000z
x2Obsidian Card900,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Clip [1]250,000z0z
x1Nab's Cloth [1]140,000,000z
x714Glistening Coat42,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

435 days ago - Prontera 144, 118 - Geekie Inc
x2Obsidian Card800,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Nab's Cloth [1]150,000,000z
x1034Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle9,900z
Link to this shop.

435 days ago - Prontera 145, 120 - nab cloth atk8%
x2Obsidian Card800,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Clip [1]300,000z
x1Nab's Cloth [1]150,000,000z
x1034Glistening Coat44,000z
x1490Acid Bottle10,000z
Link to this shop.

1 2 3 4 5 6
Recent SearchesView More »
47 minutes ago 8 Garrison
47 minutes ago Garrison
1 hour ago evil wing
5 hours ago
9 hours ago jur
15 hours ago Muka card
15 hours ago 10 Spear[4]
15 hours ago Spear[4] 10
15 hours ago Spear[4]
15 hours ago Gaia whip
24 days agoEugenia: Morrigane
21 days agoJannette: frog
21 days agoLaddie: perverse
17 days agoDeasia: archer
13 days agoJalon: tomahawk
13 days agoJerrie: where can i get moth wing
6 days agoJasmyn: test
Post