Location Map
Shop: Andrexx
489 days ago - Prontera 144, 50 - Andrexxxx
x1058Fabric2,000z
x2Archer Skeleton Card29,000,000z0z

Recent SearchesView More »
6 minutes ago
24 minutes ago blue potion
38 minutes ago clip [1]
38 minutes ago rosary
39 minutes ago cat hand glove
39 minutes ago cat
44 minutes ago creamy card
44 minutes ago creamy card
50 minutes ago corsair
60 minutes ago executioner
8 days agoAlf: Tao Gunka 
8 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
6 days agoLea: crimson
Post