Location Map
Medved
96 days ago - Prontera 107, 70 - ~Shusha~
x29Stone of Sage900,000z
x57Coal15,000z
x169Talon of Griffon60,000z
x1Clip [1]500,000z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z

Recent SearchesView More »
3 hours ago Merchant figure
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago Snake
3 hours ago golden bell
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
2 hours agoBriana: 123
Post