Location Map
Buy aLL pLS! Need Zeny
279 days ago - Prontera 127, 119 - pervertsh1t
x48Steel8,000z
x169Iron3,000z
x66Oridecon150,000z
x27Elunium30,000z
x1+5 Very Strong Earth Damascus2,300,000z
x1Muramasa9,000,000z

Recent SearchesView More »
6 minutes ago EMH
41 minutes ago clip
41 minutes ago vidar
44 minutes ago undershirt
44 minutes ago pantie
44 minutes ago pantie
45 minutes ago buckler
46 minutes ago buckler
46 minutes ago pirate dagger
47 minutes ago evil wing
12 days agoDeloris: strawberry
11 days agoEusebio: lol
9 days agoHailie: Is this the real life
5 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
4 days agoGerardo: oii
56 minutes agoWeston: aw
56 minutes agoWeston: wew
Post