Location Map
stem LOW
69 days ago - Prontera 155, 119 - Nganugan
x8000Stem550z

Recent SearchesView More »
8 minutes ago autumn headband
44 minutes ago gold scaraba
53 minutes ago tengu
1 hour ago green maiden
1 hour ago chung
1 hour ago ranger card
1 hour ago ranger card
1 hour ago shecil
1 hour ago kobold
1 hour ago ranger cecil
5 days agoAngelina: iba price d2
4 days agoKaylin: hello :D
4 days agoKaylin: how i get here lol
3 days agoMicaela: B>Ring of flame lord (18kk)
2 days agoApril: honey
2 days agoKristofer: GG
2 days agoJacob: is this iRO restart  server?
Post